Body-Mind träning för fysisk, mental och känslomässig balans

Mediyoga är utformad utifrån den tantriska yogatraditionen som är en av de äldsta former av yoga som människan känner till. Mycket inspiration har också hämtats från kundaliniyoga likväl som ayurveda, den mångtusenåriga Indiska läkekonsten samt med komponenter från traditionell kinesisk medicin.

Kärnan i Mediyoga är att skapa ökad balans fysiskt, mentalt och emotionellt. Mediyoga är strukturerad för att kunna utföras i terapeutiskt syfte.

 

Mediyoga är en form av body-mind träning, en helhetsträning som stillar sinnet, ökar kroppsmedvetenheten och balanserar kroppens nerv- och hormonsystem. Mediyoga bidrar även till ökad rörlighet, flexibilitet och styrka. Fokus inom Mediyoga är inte enbart det fysiologiska utan på alla aspekter, människan som energivarelse, helheten.

 

Mediyoga skapar genom forskning och klinisk utvärdering en reglerad och kvalitetssäkrad yogaform för svensk hälso- och sjukvård såväl som för privata yogautövare. Alla som undervisar i Mediyoga har medicinskbakgrund och kunskap inom anatomi, fysiologi och sjukdomslära.

 

Mer information:

• Om du vill ha mer bakgrund och information om Mediyoga kan du besöka:
www.mediyoga.se
Sedan 1998 har mer än 90% av den vetenskapliga forskningen på yoga i Sverige gjorts på Mediyoga. Du hittar mer information om forskningen på: www.mediyoga.se/forskning/

 

Radiant Women - Yoga for Women

Denna hemsida designades med
.com
hemsidebyggare. Skapa din hemsida idag.
Börja nu